јвеста организира гостуване на художествени изложби в офиси.Ќашата цел е да ви помогнем да работите в една по-при€тна среда и да успеете да закупите предпочитаната от вас картина, след като сте усетили нейното въздействие в продължение на един месец.

—ъчетайте представ€нето на н€кой от новите ви продукти, провеждането на н€кой от вашите семинари или празнуването на значими за вас дати с представ€не на новите произведени€ на избран от вас художник.

„аст от художниците, с които работим са представени на този сайт.ѕри желание от ваша страна бихме могли да включим и други художници по ваш избор.

јвеста ви предлага и възможност да закупите художествени творби, които не са гостували при вас.

2009-02-13 In Memoriam

¬ЏЋ ќ √ј…ƒј–ќ¬ /1937 - 2009/

«агубихме ¬ълко √айдаров, добри€ и сърдечен при€тел, ва€тел€ на –одопите. ќтиде си внезапно, без да е доразказал приказката, ко€то реди ц€л живот - за най-мистичната българска планина, за нейната неземна хубост, за нейните неповторими цветове, за дъхавите й аромати, и за космичните й песни, и без да е доизп€л докрай сво€та песен. Ѕеше внушително талантлив и мъдро скромен. –азстилаше пред нас пъстри хълмове, издигаше планината, описваше небеса с надвиснали бури, звездни нощи, и л€тно спокойствие, показваше ни пол€ни с луднали диви череши и ни отвеждаше при забравени и тъжни родопски къщи. –азказваше в €рко зелено и кобалтово синьо, а после в топлите жълто каф€ви цветове на зем€та. ѕовтар€ше она€ мисъл дето един художник ц€л живот рисувал една картина. «апочваше да ни разказва отново, и после пак. Ќе можеше да не говори за хълма, на който да се изкачим, за тревата, на ко€то да поседнем, и къщата, ко€то да съхраним, за небето, пред което да излеем емоциите си и да помечтаем. –азказваше ни за всичките сезони Ц пролети и лета се преплитаха с есента, а зимите следваха със своите розово-каф€ви небеса, които караха студа да грее. ѕовтар€ше ни за всичко това, картина след картина, така че завинаги да го запомним. ƒори когато него го н€ма. ƒори когато сме се разделили. ћакар и временноЕ —мирено свеждаме глава и му благодарим.

2007-07-10 ёбилей

¬ълко √айдаров, художникът дълбоко свързван с –одопите, откри юбилейна изложба в градската галери€ на —мол€н. ќткриването се превърна в едно от културните събити€ на годината в града. ’удожникът беше почетен от официални лица, при€тели и почитатели. ёбиле€т на ¬. √айдаров ще бъде отбел€зан и в —офи€ през есента, когато още негови почитатели и колекционери ще имат възможност да се срещнат с изкуството му в галери€та на Ўипка 6.

2006-08-29 ѕредстав€ме нови творби

 ъм профилите на ¬ълко √айдаров, –ада јлкалай и Ћюдмила ƒам€нова са добавени нови творби на авторите.

2005-11-30 ѕредстав€ме ви √еорги „аушев

“ой не предлага просто копи€ на известни древни икони, а ни представ€ сво€ интерпретаци€ на съприкосновението си с т€х.

2005-08-31 “ехнически проблеми

ѕоради независещи от нас технически причини сайтът временно не функционира нормално. ћолим да ни извините.

Google
Web www.avestaart.com